ใช้แต้มโบนัสเพื่อแลกรับ
รางวัลทั้งหมด
ตัวกรอง:

ซองการ์ดคลาสสิค

ต้องการ 500 แต้ม

แลกรับ

ซองการ์ด Rise of Shadows

ต้องการ 500 แต้ม

แลกรับ

ซองการ์ด Saviors of Uldum

ต้องการ 500 แต้ม

แลกรับ

ซองการ์ด Descent of Dragons

ต้องการ 500 แต้ม

แลกรับ

บัตรลานประลอง

ต้องการ 600 แต้ม

แลกรับ

การผจญภัย Tombs of Terror

ต้องการ 2,800 แต้ม

แลกรับ

การผจญภัย The Dalaran Heist

ต้องการ 2,800 แต้ม

แลกรับ

One Night In Karazhan

ต้องการ 2,500 แต้ม

แลกรับ

Blackrock Mountain

ต้องการ 2,500 แต้ม

แลกรับ

League of Explorers

ต้องการ 2,500 แต้ม

แลกรับ

Curse of Naxxramas

ต้องการ 2,500 แต้ม

แลกรับ

ฮีโร่ Hearthstone™: เมดิฟห์

ต้องการ 2,000 แต้ม

แลกรับ

ฮีโร่ Hearthstone™: แม็กนิ

ต้องการ 2,000 แต้ม

แลกรับ

ฮีโร่ Hearthstone™: อัลลีเรีย

ต้องการ 2,000 แต้ม

แลกรับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าโบนัส

 • เว็บไซต์ร้านค้าโบนัสนี้ ("เว็บไซต์" นี้) ก่อตั้งโดย Blizzard Entertainment Singapore Pte. Ltd. จำกัด ("ผู้จัด" หรือ "เรา") เพื่อมอบข้อเสนอเพิ่มเติมให้ผู้เล่นของเราด้วยกลไกการแลกแต้มโบนัส ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกที่จะแลกผลิตภัณฑ์ตามแต้มโบนัสที่ได้รับจากกิจกรรมอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ ("แคมเปญ") ผู้ที่จะเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้คือผู้ที่อ่าน เข้าใจ และยอมรับกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ กติกาอย่างเป็นทางการมีดังนี้:
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีให้ในเว็บไซต์นี้สามารถแลกรับได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายที่มีบัญชี Battle.net
 • ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้โดยไม่คำนึงถึงการอนุญาตสิทธิ/การจำกัดใช้งานในบัญชี Battle.net หลังจากที่เรามอบแต้มโบนัสแล้ว เราสามารถระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้แต้มโบนัสของผู้เข้าร่วมชั่วคราวหรือถาวรได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามดังต่อไปนี้:
  (1) ผู้เข้าร่วมติดต่อเราและขอลบบัญชี Battle.net ของตนเอง
  (2) ผู้เข้าร่วมละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้สำหรับกิจกรรมมอบแต้มโบนัสที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ใช้หรือคืนแต้มโบนัสตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
  (3) ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ที่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้จัด แคมเปญนี้ หรือผู้เข้าร่วมอื่นๆ (ในแต่ละกรณีตามดุลยพินิจและการแจ้งเตือนของผู้จัด) จะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมแคมเปญนี้
 • ผู้เข้าร่วมสามารถดูแต้มโบนัสที่มีได้ด้วยการเข้าสู่บัญชี Battle.net ของตนในเว็บไซต์นี้ และตรวจสอบแต้มในบัญชีของตน
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องมีบัญชี Battle.net ที่ถูกต้องเพื่อแลกรับผลิตภัณฑ์ หากผู้เข้าร่วมยกเลิกการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ Blizzard และนำไปสู่การลบบัญชีออกจากระบบของเรา แต้มโบนัสเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้แลกรับผลิตภัณฑ์ได้อีกต่อไป
 • ผู้เข้าร่วมสามารถใช้แต้มโบนัสในบัญชี Battle.net ของตนเพื่อแลกผลิตภัณฑ์บางอย่างบนเว็บไซต์นี้ได้หากทำตามเงื่อนไขในการแลกรับผลิตภัณฑ์นั้น ผลิตภัณฑ์ที่แลกรับแล้วไม่สามารถส่งคืนได้ จะไม่มีการอนุญาตให้สับเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใดๆ (รวมถึงเงินสด)
 • ระยะเวลา สิทธิ์ในการแลกรับ และขอบเขตการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์นั้นในเกม
 • คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุณแลกรับในรูปของรหัสซีเรียล รหัสซีเรียลแต่ละรหัสสามารถใช้เพื่อแลกรับผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ขอแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นเงินสด ส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีให้ในเว็บไซต์นี้มีจำนวนจำกัด เมื่อผลิตภัณฑ์ใดหมด ผู้เข้าร่วมจะสามารถแลกผลิตภัณฑ์อื่นๆ แทนได้ แต่จะต้องไม่ร้องขอที่จะแลกรับผลิตภัณฑ์ที่หมดไปแล้ว
 • แต้มโบนัสไม่ถือเป็นทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมก่อนที่จะแลกเป็นผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ร้องขอให้เราแลกเปลี่ยนแต้มโบนัสเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ต่อหรือขอให้เราโอนผลิตภัณฑ์ไปยังบัญชีอื่น
 • แต้มโบนัสจะใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่ได้รับแต้มไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดไป เมื่อแต้มโบนัสหมดอายุ จะไม่สามารถใช้แต้มเหล่านั้นแลกรับผลิตภัณฑ์ได้อีกต่อไป
 • ภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับแต่เพียงผู้เดียว ผู้เข้าร่วมต้องมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้หรือส่งมาเป็นจริงและถูกต้อง โดยไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่ผิดหรือเป็นการฉ้อโกง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงหรือมีการบิดเบือนความจริง รายการนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมจะต้องไม่เรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายหรือการชดเชยใดๆ จากผู้จัด ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดหากมีการละเมิดสิทธิ์ของผู้จัดหรือของบุคคลที่สาม
 • ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและยืนยันว่าผู้เข้าร่วมมีการละเมิดหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการของโปรแกรมนี้ หรือมีการเข้าถึงด้วยวิธีการแทรกแซงจากมนุษย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง หรือไม่เหมาะสม ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมในแคมเปญนี้และ/หรือเพิกถอนผลิตภัณฑ์ที่แลกรับมาแล้วหากผู้เข้าร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าร่วมพบว่ามีการละเมิดกติกาหรือถูกต้องสงสัยว่ามีการทำผิดกฎหมาย หรือเมื่อพบว่ามีการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้บุคคลต้องสงสัย บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ หรือบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้
 • บันทึกและข้อมูลที่มอบให้โดยผู้จัดหรือถูกสร้างขึ้นจากการเข้าร่วมแคมเปญนี้และได้รับการจัดเก็บในระบบของผู้จัดจะถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกว่าข้อมูลแหล่งอื่นๆ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ทำการคัดค้านใดๆ จากการทำงานที่ผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการล่าช้า สูญหาย ความไม่ถูกต้อง การไม่สามารถอ่านข้อมูลจากโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือปัจจัยอื่นๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารที่ไม่ได้เกิดจากผู้จัด
 • เพื่อรักษาความเป็นธรรมของแคมเปญนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันการได้รับแต้มโบนัสหรือหมายเลขซีเรียลอย่างไม่เหมาะสมโดยการขอให้ผู้เข้าร่วมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับแต้มโบนัสหรือรหัสแลกรับ ผู้เข้าร่วมควรเก็บใบเสร็จหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบเอาไว้
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ ยกเลิก และยุติแคมเปญนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในรายการที่มีให้แลกหรือกำหนดการแลกรับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Blizzard จะรวมอยู่ในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้จากการอ้างอิงนี้ เมื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้เข้าร่วมยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ผู้จัด และยอมรับว่าผู้จัดจะรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลที่รวบรวมที่มีความเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ตามกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกรับผลิตภัณฑ์ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมไปที่ไต้หวัน ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของตน แต่ว่าผู้เข้าร่วมคนนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมแคมเปญนี้หรือใช้แต้มโบนัส
 • แคมเปญนี้และกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้จะได้รับการควบคุม บังคับ และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้จัดที่เกิดขึ้นจากแคมเปญนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะได้รับการแก้ไขในศาลของประเทศไทย ผู้เข้าร่วมยินยอมเข้าผูกพันตามกติกาอย่างเป็นทางการและการตัดสินของผู้จัด ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับในทุกกรณี ในกรณีที่ศาลหรือผู้มีอำนาจ (รวมถึงอำนาจรัฐ) พิจารณาว่าข้อสัญญาใดๆ ในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ ให้ถือว่าข้อสัญญาอื่นในกติกาอย่างเป็นทางการยังคงมีผลอยู่ และให้ถือว่าข้อสัญญานั้นไม่ได้อยู่ในกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้
 • เว็บไซต์นี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ © 2020 Blizzard Entertainment, Inc. สงวนลิขสิทธิ์